Jag följde ett brottål i Göteborg

Är det mer brott som händer i Göteborg än i andra städer? Inte vet jag, men jag var i alla fall i rätten för att följa ett pågående brottmål i Göteborg och det var ett rätt så grovt brott som en person hade begått. I stället för att se på deckare på teve så kan man gå till Tingsrätten eller Hovrätten, och just det brottmål i Göteborg som jag följde tog plats i Hovrätten för det var en advokat som hade överklagat Tingsrättens dom. Det var advokaten Hanna Larsson, läs mer här, som företrädde en klient, och oavsett vad det är för brott som har begåtts så har det ju med rättssäkerhet att göra att den som är åtalad faktiskt har en advokat vid sin sida som tillvaratar den åtalades intressen. Det finns länder, diktaturer, där folk godtyckligt kastas i fängelse utan rättegång och ett sådant system vill väl ingen ha här! Nu var det inget tvivel om att den personen vars rättegång jag följde verkligen var skyldig, och då återstod det att se om Hovrätten gjorde samma bedömning som Tingsrätten, och det gjorde de inte ska jag avslöja, i alla fall inte när det gällde påföljden. I stället för sex års fängelse sänkte Hovrätten straffet till fyra års fängelse, och skadeståndsanspråket ogillades. Ett tips till er som tycker om att titta på deckare på teve är att ni kan följa något brottmål i Göteborg för det är ännu mer spännande. Inte minst så är det ett annat tips jag ska leverera, och det är så att om ni någon gång behöver en advokat så verkar ju Hanna Larsson vara en mycket kompetent och erfaren advokat.